WAGONS MAINTENANCE

A well-kept wagon is a wagon always at your service!

DESPRE COMPANIE

WAGONS MAINTENANCE a fost inființat in 2015 de un grup de specialişti, ingineri material rulant de cale ferată, fost angajați ai căii ferate de stat cu mare experiență în activitatea de întreținere şi exploatare a vagoanelor de marfă.

Acţionarii Companiei împreună cu angajaţii inițiali, provin de asemenea din sistemul feroviar, colaboratori cu vechime, cu calificările necesare activității, au transformat o locație conectată la infrastructura publică feroviară, neutilizată la acea dată. Atelier certificat să efectueze revizii planificate si reparații curente la vagoane de marfă în conformitate cu VPI-European Maintenance Guide – specificația tehnică impusă la nivel european ca model  de întreținere pentru vagoanele de marfă aflate în parcul tuturor deținătorilor de vagoane afiliați la Asociația Deținătorilor Particulari de Vagoane – UIP (VPI). Nivelul agrementat de VPI este G4.0.

Atelierul de întreținere vagoane de marfă WAGONS MAINTENANCE

Cod reparator – WMN, situat în orașul Alba Iulia deservit de stația CF Bărăbanț, cod SIRUES 230029.

Atelierul dispune de două hale de reparații, 1 spațiu amenjat de vopsire, 5 grupuri de vinciuri, 2 poduri echipe mobile, depozit de piese de schimb, linii interne CF cu capacitatea de stocare  a 20 de vagoane, vehicule tip auto-atelier, spații sociale si birouri amenjate pentru 40 de lucrători.

WAGONS MAINTENANCE

Oferă servicii de întreținere cu echipa mobilă, având baza la sediul din  Alba Iulia, în Curtici, Stamora Moravita, Vrsac – Serbia, Piteşti, Craiova, Constanța Port.

Echipele mobile din Alba Iulia, Curtici si Constanța Port au dotarea tehnică necesară să efectueze schimb de osii, asigurând stocarea si manipularea acestora, precum si proba frânei automate in conformitate cu fişa UIC 543-1.

WAGONS MAINTENANCE

Oferă servicii de administrare tehnică a parcului pentru deținătorii de vagoane de marfă conform Regulamentului European RE 779/219, fiind Certificat să efectueze funcțiile 1-3 în calitate de ECM.